امروز: شنبه 12 آذر 1401 برابر با 03 دسامبر 2022

بودجه مصوب سه ماهه اول شهرداری محقق شده است

جمعه, 10 مرداد 1393 17:33 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

مسعود برز گر جلالی شهرداربناب با بیان این نکته که : شهرداریها موظف هستند هزینه کردها و وصول در آمد های خود را برابر بودجه مصوب سالانه مدیریت نموده وبرای تحقق بودجه فوق برنامه ریزی هایموثر را به کار گرفته و بیلان درآمد،هزینه ی خود را اطلاع رسانی عمومی نمایند گفت:

ما با نظرقرار دادن بوجه سالانه وتعیین میزان مصوب برای سه ماهه اول سال جاری به مبلغ64155000000ریال توانسته ایم با اخذ 41275415700ریال،64درصداز بودجه مصوبمربوطه را وصول نمائیم که با در نظر گرفتن مبلغ ذکر شده در 3ماهه فوق،شهرداریمیزان 36 درصد با مبلغ 300/584/879/22ریال کسری بودجه داشته که 58 درصد از در آمدوصول شده با مبلغ 000/328/136/24 ریال برای پرداخت حقوق پرسنل کارگری وکارمندی شهرداریهزینه شده است

روابطعمومی شهرداری بناب

1370 بازدید آخرین بار تغییر یافته شنبه, 26 مهر 1393 19:26

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید