امروز: جمعه 01 بهمن 1400 برابر با 21 ژانویه 2022

بایگانی (1486)

بایگانی

معاون شهرسازی شهرداری بناب خبر داد:

آماده ارائه تخفیف تشویقی به عوارض محلی شهروندان محترم بنابی هستیم . علیرضا احدی معاون شهرسازی شهرداری بناب ضمن تشریح تبصره 2 ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری ، بابیان این نکته که : شهرداری بناب آماده است تخفیف تشویقی به شهروندان محترم اعطا نماید  گفت: از آنجایی که مرجع اصلی اجرایی سازی مفاد تعرفه عوارض شهرداریها به عهده واحد درآمدهای عمومی معاونت های شهرسازی می باشد و این واحدها می بایستی با در نظر گرفتن مفاد دقیق هر یک از مادتین مندرج در تعرفه عوارض اقدام به موقع و سریع را بعمل آورند ، از ابتدای سال جاری با در نظر گرفتن اولویت هر یک از مواد و تبصره های این تعرفه که در واقع یکی از کلیدی ترین منابع درآمدی شهرداریها محسوب می شود اقدامات خودمان را شروع کرده ایم که از جمله این اقدامات : اجرایی نمودن تبصره 2 ماده 31 همین تعرفه عوارضی است که متذکر می شود شهروندان محترمی که نسبت به پرداخت کلیه عوارض قانونی خود در سه ماهه اول سال اقدام نمایند 20 درصد تخفیف ، سه ماهه دوم سال 15 درصد تخفیف و سه ماهه های سوم و چهارم سال 10 درصد تخفیف تشویقی برخورد خواهد شد. که از تمامی همشهریان عزیز بنابی دعوت می نمائیم پرداخت به موقع عوارض قانونی خود و برخورداری از تخفیف تشویقی مندرج در تبصره 2 ماده 31تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری، مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، اقدام به موقع را به عمل آورند

                  

روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب

برزگرجلالی شهردار بناب تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری را تشریح کرد:

تعرفه عوارض سال 93 شهرداری بناب چکیده تمامی تعرفه عوارضات  سال 93 کشور است.

مسعود برزگرجلالی شهردار بناب در حاشیه چهارمین جلسه شورای معاونین خویش ، با بیان نکات درآمدی نوین در تعرفه عوارض سال 93 شهرداری و ذکر این نکته که تعرفه حاضر چکیده تمامی تعرفه های عوارض محلی کشور می باشد خاطر نشان ساخت : اگر ما بتوانیم به صورت مدیریت شده و سازمان یافته از مواد مندرج در این تعرفه بهره برداری نمائیم خواهیم توانست قسمت عظیمی از درآمد این شهرداری را در شاخصه های گوناگون مدیریت شهری که به عنوان منابع مالی سالانه تعریف شده اند وصول نمائیم و آن را در جهت عمران و آبادانی شهر و ارائه خدمات مفید به شهروندان محترم خرج نمائیم . برزگر جلالی در ادامه سخنان خود ضمن برشمردن جایگاه خدمات رسانی به شهروندان محترم افزود : شهرداریها به عنوان سازمانهایی خودگردان و مردمی موظف هستند خودشان با برنامه ریزیهای مدیریت شده ، در تأمین منابع مالی خود گام بردارند و می بایستی با تکیه بر نگرش شهروندی و تکریم ایشان با توجیه کامل قوانین و مقررات خصوصاً مواد مندرج در تعرفه سالانه که شهروندان را موظف به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض شهری به شهرداریها می نماید در جذب درآمد های تعریف شده تلاش نمایند که امیدواریم همکاران محترم با مورد توجه قرار دادن جایگاه مالی و تأثیرات آن در روند امور وضعیت درآمدی سازمان را بهبود بخشد

صفحه107 از107

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید