بایگانی (1560)

بایگانی

احد شاکری معاون خدمات شهری شهرداری بناب:

تبلیغات داربستی سطح شهر ممنوع می شود

شاکری معاون خدمات شهری شهرداری بناب با اشاره به این نکته که تأمین زیبایی و ظرافت ظاهری شهرها و کنترل تبلیغات شهری و نظارت بر سازه های تبلیغاتی از جمله وظایف واحد زیباسازی این معاونت می باشد و می بایستی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای تبلیغات محیطی از این معاونت اخذ مجوز نمایند ، گفت : ما همانطوریکه به تمامی داربست چی ها نیز اعلام داشته ایم هر گونه نصب داربست برای اجرای تبلیغات و یا اطلاع رسانی در سطح شهر خصوصاً میادین شهر ممنوع بوده و از متقاضیان و شهروندان محترم می خواهیم برای تبلیغات و یا موارد اطلاع رسانی خود از سازه های بیلبردی که در نقاط مختلف شهر نصب شده استفاده نموده و از نصب داربست پرهیز نمایند تا داربست های منصوبه از طریق واحد زیبا سازی این معاونت جمع آوری نگردد.

ایشان در ادامه سخنان خود افزودند : نصب هر گونه پارچه نوشته ، بنر ، پلاکارد ، تابلوی صنفی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با مجوز واحد زیبا سازی این معاونت امکان پذیر بوده و موارد بدون مجوز جمع آوری خواهد شد همچنین همانطوریکه داربست چی ها نیز توجیه شده اند : اولاً بدون مجوز حق نصب داربست در هیچ نقطه شهر را ندارند و بعد از دریافت مجوز برای نصب داربست ها ی خویش از واحد زیبا سازی حتماً می بایستی حداقل ارتفاع دو متری شاخه پایینی داربست ، رنگ آمیزی لوله ها با رنگ سفید ، رعایت امنیت و دقت در استحکام سازه داربستی از لحاظ ایستایی و مقاومت در مقابل باد ، خودداری از نصب آن در معبر عمومی ، پیاده روها و خیابانها و بدنه تیرهای برق و میادین اصلی شهر را رعایت نمایند در غیر این صورت واحد زیبا سازی این معاونت در اسرع وقت نسبت به جمع آوری داربست ها و بنرها اقدام و از تحویل سازه های جمع آوری شده خودداری خواهد نمود..

به استناد بودجه مصوب سال 1393 شورای محترم اسلامی شهر اجرای قسمتی از پروژه های عمرانی شهرداری بناب از طریق مناقصه واگذار می شود.

به گفته مسعود برزگر جلالی شهردار بناب ، نظر به اینکه واگذاری اجرای قسمتی از پروژه های عمرانی شهرداریها به پیمانکاران واجد شرایط از نظر سرعت در روند اجرایی ازاهمیت بسزایی برخوردار می باشد که با در نظر گرفتن کوتاه مدت بودن فصل کاری عمرانی در شهرداریها تلاش بر این است که اجرای پروژه های جدول گذاری و آسفالت ریزی ضلع غربی و شرقی سطح شهر بناب ، کف سازی فازهای اول و دوم کانال وسطی و احداث دیوار ساحلی قوبی چای و جاگذاری باکس های بتنی پارک فدک را به استناد بودجه مصوب سال 1393 شورای محترم اسلامی شهر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به مدیریت مالی شهرداری مراجعه نمایند.

برزگر جلالی شهردار بناب خبر داد:

بهره برداری پارکینگ طبقاتی الغدیر و جایگاه CNG شهرداری واقع در کمربندی شهید چمران به مدت یک سال واگذار می شود.

مسعود برزگر جلالی شهردار بناب با بیان مطلب بالا افزود : نظر به اینکه واگذاری بهره برداری از قسمت هایی از شهرداری به بخش خصوصی در قالب اجاره سالانه از جمله سیاست های کاری این سازمان می باشد و می بایستی با رعایت آیین نامه های مالی این امر به وقوع بپیوندد، تصمیم گرفتیم به استناد بندهای 2 و 9 صورت جلسه مورخه 26/12/92 شورای محترم اسلامی شهر و برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده ، بهره برداری پارکینگ طبقاتی مجتمع تجاری الغدیر و جایگاه CNG واقع در کمربندی شهید چمران را به مدت یک سال واگذار نمائیم که متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به مدیریت مالی شهرداری مراجعه نمایند

شاکری معاون خدمات شهری شهرداری بناب خبر داد:

زباله های سطح شهر بناب شبانه جمع آوری می شوند.

احد شاکری معاون خدمات شهری شهرداری بناب با بیان این نکته که ، بهینه نگهداشتن بهداشت عمومی و محیطی شهر و رفت و روب و نظافت از امور اولویت دار معاونت خدمات شهری محسوب می شود و شهروندان محترم وقتی که صبح هنگام از منزل خویش خارج می شوند می بایستی با محیطی بدون آشغال و پاک روبرو شوند نه ظروفهایی پر از زباله با بو و نمایی زننده ،افزود: ما برای ایجاد شهری بدون آشغال طبق برنامه ریزیهایی که در این معاونت انجام دادیم تصمیم بر این گرفتیم که زباله های سطح شهر بناب را از ساعت 10 شب الی 6 صبح جمع آوری نمائیم و کارگران محترم خدمات امر رفت و روب محیط شهر را نیز در ساعات فوق انجام دهند و روزها به شستن ظروف زباله بپردازیم تا بوی بد ظرفهای مربوطه آسایش شهروندان گرامی را برهم نزند و از عموم همشهریان گرامی انتظار داریم حتماً همکاریها ی لازم را با این معاونت بعمل آورند و زباله های خود را ما بین ساعت 10 شب الی 6 صبح در ظروف زباله بگذارند تا کارگران این معاونت سرفرصت و به موقع نسبت به جمع آوری و تخلیه و انتقال آن به محل دفن زباله اقدام نمایند

معاون شهرسازی شهرداری بناب خبر داد:

آماده ارائه تخفیف تشویقی به عوارض محلی شهروندان محترم بنابی هستیم . علیرضا احدی معاون شهرسازی شهرداری بناب ضمن تشریح تبصره 2 ماده 31 تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری ، بابیان این نکته که : شهرداری بناب آماده است تخفیف تشویقی به شهروندان محترم اعطا نماید  گفت: از آنجایی که مرجع اصلی اجرایی سازی مفاد تعرفه عوارض شهرداریها به عهده واحد درآمدهای عمومی معاونت های شهرسازی می باشد و این واحدها می بایستی با در نظر گرفتن مفاد دقیق هر یک از مادتین مندرج در تعرفه عوارض اقدام به موقع و سریع را بعمل آورند ، از ابتدای سال جاری با در نظر گرفتن اولویت هر یک از مواد و تبصره های این تعرفه که در واقع یکی از کلیدی ترین منابع درآمدی شهرداریها محسوب می شود اقدامات خودمان را شروع کرده ایم که از جمله این اقدامات : اجرایی نمودن تبصره 2 ماده 31 همین تعرفه عوارضی است که متذکر می شود شهروندان محترمی که نسبت به پرداخت کلیه عوارض قانونی خود در سه ماهه اول سال اقدام نمایند 20 درصد تخفیف ، سه ماهه دوم سال 15 درصد تخفیف و سه ماهه های سوم و چهارم سال 10 درصد تخفیف تشویقی برخورد خواهد شد. که از تمامی همشهریان عزیز بنابی دعوت می نمائیم پرداخت به موقع عوارض قانونی خود و برخورداری از تخفیف تشویقی مندرج در تبصره 2 ماده 31تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری، مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، اقدام به موقع را به عمل آورند

                  

روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب

برزگرجلالی شهردار بناب تعرفه عوارض محلی سال 93 شهرداری را تشریح کرد:

تعرفه عوارض سال 93 شهرداری بناب چکیده تمامی تعرفه عوارضات  سال 93 کشور است.

مسعود برزگرجلالی شهردار بناب در حاشیه چهارمین جلسه شورای معاونین خویش ، با بیان نکات درآمدی نوین در تعرفه عوارض سال 93 شهرداری و ذکر این نکته که تعرفه حاضر چکیده تمامی تعرفه های عوارض محلی کشور می باشد خاطر نشان ساخت : اگر ما بتوانیم به صورت مدیریت شده و سازمان یافته از مواد مندرج در این تعرفه بهره برداری نمائیم خواهیم توانست قسمت عظیمی از درآمد این شهرداری را در شاخصه های گوناگون مدیریت شهری که به عنوان منابع مالی سالانه تعریف شده اند وصول نمائیم و آن را در جهت عمران و آبادانی شهر و ارائه خدمات مفید به شهروندان محترم خرج نمائیم . برزگر جلالی در ادامه سخنان خود ضمن برشمردن جایگاه خدمات رسانی به شهروندان محترم افزود : شهرداریها به عنوان سازمانهایی خودگردان و مردمی موظف هستند خودشان با برنامه ریزیهای مدیریت شده ، در تأمین منابع مالی خود گام بردارند و می بایستی با تکیه بر نگرش شهروندی و تکریم ایشان با توجیه کامل قوانین و مقررات خصوصاً مواد مندرج در تعرفه سالانه که شهروندان را موظف به پرداخت مبالغی تحت عنوان عوارض شهری به شهرداریها می نماید در جذب درآمد های تعریف شده تلاش نمایند که امیدواریم همکاران محترم با مورد توجه قرار دادن جایگاه مالی و تأثیرات آن در روند امور وضعیت درآمدی سازمان را بهبود بخشد

صفحه112 از112

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید