امروز: شنبه 26 آبان 1397 برابر با 17 نوامبر 2018

موضوعات داغ

آگهی مزایده غرفه های شهرداری مرحله اول

چهارشنبه, 23 اسفند 1396 13:33 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

 

شهرداری بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 96/12/06 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده با شرایط زیر از تاریخ 97/01/15 به صورت فعلی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/01/08 بصورت سر بسته در سه پاکت شامل: ( الف: فیش واریزی ب: اسناد مزایده ج: پیشنهاد قیمت) بهدبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 08/01/97 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

سپرده شرکت در مزایده

مبلغ اجاره بهاء هر غرفه (ریال)

آدرس غرفه

فعالیت مصوبه غرفه

ردیف

10000000 ریال

5000000 ریال برای یک فصل کاری(15/01/97 الی15/07/97)

پارک فدک

غرفه ساندویجی و آبمیوه فروشی

1

2000000 ریال

20000000 ریال برای یک فصل کاری _15/01/97 الی 15/07/97)

پارک وحدت( کوی شهرداری)

غرفه خواربار فروشی و بستنی فروشی

2

2000000 ریال

15000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک کوثر

غرفه خواربار فروشی و بستنی فروشی

3

2000000ریال

8000000 ریال برای یک فصل کاری (15/01/97 الی15/07/97)

پارک بانوان(کوی طالقانی)

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلعه بادی

4

2000000 ریال

15000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97 )

پارک وحدت (کوی شهرداری)

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلع بادی

5

2000000 ریال

10000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک کوثر

محل نصب دستگاه ترامبولین و قلعه بادی

6

2000000ریال

هر کدام 20000000 ریال برای یک فصل کاری 15/01/97 الی 15/07/97)

پارک ملت

غرفه خواربار فروشی(3 واحد)

7

2000000 ریال

2000000 بصورت ماهیانه حداکثر تا 15/07/97

پارک ملت

پیست اسکیت

8

 

 1) پرداخت مبالغ کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2) شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3) متقاضیان می بایستی مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4) کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6) پس از اتمام مهلت مقرر هیچگ.نه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7) به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملبات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10) در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

1014 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 24 اسفند 1396 06:42

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید