امروز: سه شنبه 29 مرداد 1398 برابر با 20 آگوست 2019

موضوعات داغ

فروش املاک برج بلور مرحله دوم

((شرایط مزایده مرحله دوم نوبت اول و دوم ))

شهرداري بناب به استناد بند 3 صورتجلسه مورخه 97/11/14 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد املاک مندرج در جدول ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/02/22 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/02/22 راس ساعت 14:30 در دفترشهرداري باز و قرائت خواهد شد%

ردیف

مساحت طبق سند (مترمربع)

کاربری

نشانی ملک

قیمت پایه هر متر مربع (ریال)

سپرده شرکت در مزایده(ریال)

1

75/99

خدماتی

برج بلور طبقه هفتم واحد P-43

10,000,000

52,000,000

2

35/85

خدماتی

برج بلور طبقه هفتم واحد P-45

11,000,000

48,000,000

3

22/64

خدماتی

برج بلور طبقه هفتم واحد P-46

11,500,000

38,000,000

4

66/15

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-29

16,000,000

15,000,000

5

47/18

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-31

16,000,000

16,000,000

6

57/17

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-33

17,000,000

17,000,000

7

39/14

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-36

18,000,000

14,000,000

8

48/18

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-38

17,000,000

18,000,000

9

05/18

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-46

17,000,000

19,000,000

10

28/15

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-47

17,500,000

13,500,000

11

85/15

تجاری

برج بلور طبقه زیرزمین واحد T-54

18,000,000

14,500,000

شرایط:

1)كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

2)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده(مندرج در جدول فوق) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري بناب نزد بانك ملي با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند

3)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است

4) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

5) به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

6)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

7)پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

8)مدت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آخرین آگهی به مدت 10 روز می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به پرداخت وجه نقد و ارائه چک و تسویه اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات به نفر دوم ابلاغ(اعلام برندگی) خواهد شد.

11) انتقال (عقد قرارداد واگذاری ملک) مشروط به تسویه حساب کامل برنده مزایده می باشد.

12)برنده مزایده مکلف است مبلغ املاک مذکوردر جدول فوق را بصورت  نقد و مابقی بصورت 6 قسط مساوی(بصورت ماهیانه) به حساب درآمد شهرداری واریز و تسویه نماید.

13)املاک جدول فوق الذکر بصورت سرقفلی واگذار خواهد شد.

14) املاک مورد مزایده بعد از سیر مراحل قانونی مزایده توسط واحد املاک و نقشه برداری متراژ و تحویل برنده مزایده خواهد شد.

15)شرکت کنندگان می توانند در صورت داشتن هرگونه سوال، به واحد املاک شهرداری بناب مراجعه نمایند.

16) کلیه هزینه های مربوطه بر عهده برنده مزایده می باشد.

نوبت چاپ اول: 98/02/05

نویت چاپ دوم: 98/02/12

                                                                                                       تیزپازنیاری-شهردار

311 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1762

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت