امروز: شنبه 10 خرداد 1399 برابر با 30 می 2020

آگهی مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز

((آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 12 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 حفظ و نگهداری حوزه شمالی سطح شهر بناب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال 98 دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز شهر بناب به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند     با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/02/24 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 98/02/24 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

حفظ و نگهداری فضای سبز

حوزه شمالی سطح شهر

3,500,000,000

175,000,000 ریال

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

2

حفظ و نگهداری فضای سبز

حوزه جنوبی سطح شهر

3,000,000,000

150,000,000 ریال

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12)سایرشرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/07

نوبت چاپ دوم:98/02/14

                                                                                                                                                   تیزپاز نیاری-شهردار

791 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1766

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید