امروز: شنبه 14 تیر 1399 برابر با 04 جولای 2020

آگهی مزایده اجاره استخر و سونای شهرداری بناب

((آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول اجاره استخر و سونای شهرداری بناب))

شهرداري بناب به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 97/11/14 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد استخر و سونای شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/03/08  بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/03/08  راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

موضوع مزایده

آدرس

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

مجموعه استخر و سونای شهرداری بناب

خیابان امام خمینی(ره)-بلوار لاله

2،400،000،000 ریال

300،000،000 ریال

یکسال شمسی

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/22

نوبت چاپ دوم: 98/02/29

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تیزپاز نیاری شهردار

784 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1815

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید