امروز: چهارشنب 04 خرداد 1401 برابر با 25 می 2022

آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت

جمعه, 15 شهریور 1398 18:35 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

شهرداري بناب به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 30/04/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 خرید و پخش آسفالت خیابانها و معابر عمومی سطح شهر بناب را (برابر شرح جدول ذیل) از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای رتبه 5 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 20/06/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 20/06/98 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.
 
ردیف    عنوان مناقصه    محل اجراء    مبلغ مناقصه    رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه    سپرده شرکت در مناقصه    مدت انجام پروژه       
1    خرید و پخش آسفالت    خیابانها و معابر عمومی سطح شهر    10,000,000,000    راه و باند و فرودگاه پایه 5    700،000،000ریال    چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد                                                                                                                                                            تیزپاز نیاری-شهردار

3033 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 17 شهریور 1398 05:01

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید