چاپ این صفحه

رفع خطر از بناهای قدیمی و خطر ساز در چندین نقطه از شهر بناب

رفع خطر از بناهای قدیمی و خطر ساز در چندین نقطه از شهر بناب
معا ونت خدمات شهری با همکاری واحد تخلفات ساختمانی از تعدادی بنا و دیوار قدیمی و در حال ریزش رفع خطر نمودند.
این موضوع که در اجرای بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری صورت گرفت عوامل شهرداری در جهت ایمن سازی فضاهای شهری نسبت به تخریب دیوارهای خطر ساز اقدام کردند.
آقای علی رضا علی اصغری معاون خدمات شهری شهرداری بناب از شهروندان خواست برای جلوگیری از خطرات احتمالی ، بناهای مخروبه به عابرین و وسایط نقلیه واملاک مجاورحتما نسبت به رفع خطر از بناهای خویش اقدام کنند.چرا که در صورت وقوع اتفاقات ناگوار شخصاً مسئول می باشند.

749 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در اخبار شهرداری
کد خبر: 2119