امروز: سه شنبه 25 خرداد 1400 برابر با 15 جون 2021

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول غرفه انتشارات

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/28 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/01/19 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز دوشنبه مورخه 98/01/19 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .%

ردیف

موضوع مزایده

آدرس محل

مبلغ پایه اجاره ماهیانه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

غرفه انتشارات(انجام امورات چاپ،کپی،تایپ و . . . )

مقابل ساختمان مرکزی

8،500،000

8،000،000

2105 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1715

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید