امروز: سه شنبه 25 خرداد 1400 برابر با 15 جون 2021

آگهی مزایده مرحله اول، نوبت اول زمین نصب دستگاه بازی در پارک فدک

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد زمین نصب دستگاه بازی در پارک فدک را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یک فصل کاری(لغایت تا مورخه 98/07/15) به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/01/19 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز دوشنبه مورخه 98/01/19 راس ساعت 16:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

 

ردیف

موضوع مزایده

نوع دستگاه بازی قابل نصب

آدرس

مبلغ پایه اجاره بها فصلی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قصر بادی

پارک فدک

30,000,000 ریال

12,000,000 ریال

2

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ترامپولین

پارک فدک

39,000,000 ریال

15,000,000 ریال

3

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

فریزبی

پارک فدک

30,000,000 ریال

11,000,000 ریال

4

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ایرهاکی

پارک فدک

25,200,000 ریال

8,500,000 ریال

5

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

واقعیت مجازی

پارک فدک

21,000,000 ریال

7,500,000 ریال

6

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

استخرتوپ

پارک فدک

24,000,000 ریال

8,000,000 ریال

7

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قطار کودک

پارک فدک

15,000,000 ریال

7,000,000 ریال

8

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

یوروبانجی

پارک فدک

24,000,000 ریال

8,300,000 ریال

9

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

تکان دهنده

پارک فدک

12,000,000 ریال

6,000,000 ریال

10

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

موتورچهار چرخ

پارک فدک

30,000,000 ریال

13,000,000 ریال

2235 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1717

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید