امروز: سه شنبه 21 مرداد 1399 برابر با 11 آگوست 2020

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم - غرفه های خواربار فروشی

دوشنبه, 03 تیر 1398 08:41 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

نوع دستگاه

محل فعالیت

مبلغ اجاره ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه خواربارفروشی شماره 1

میدان امام علی(ع)(ضلع شرقی میدان)

42،000،000

یکسال شمسی

40،000،000 ریال

2

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 1

38،000،000

یکسال شمسی

35،000،000 ریال

3

غرفه خواربارفروشی شماره 3

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 2

33،000،000

یکسال شمسی

30،000،000 ریال

4

غرفه خواربارفروشی

میدان امام علی(ع)(ضلع غربی میدان) جنب امور آب

25،000،000

یکسال شمسی

25،000،000 ریال

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را برابر جدول فوق به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7) به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/22

نوبت چاپ دوم:98/03/29            

                                   تیزپاز نیاری- شهردار

   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان                                          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                        

      کارشناس حقوقی: فریدونیان                       کارشناس خدمات:صادقی                           امورقراردادها

320 بازدید آخرین بار تغییر یافته سه شنبه, 04 تیر 1398 04:11
مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وب سایت: smartaddons.com

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید