امروز: جمعه 09 خرداد 1399 برابر با 29 می 2020

آگهی مزایده واگذاری (اجاره) باشگاه ورزشی

((آگهی مزایده واگذاری (اجاره) باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت اول ))

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 98/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد باشگاه (سالن) ورزشی شهرداری (سالن ورزشی کونگ فوتوآ فعلی) ( واقع در خیابان باهنر نرسیده به تقاطع میدان خشکبار ) را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/03/08  بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 98/03/08  راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

عنوان مزایده

آدرس محل

مدت اجاره

مبلغ پایه اجاره سالیانه

سپرده شرکت در مزایده

واگذاری (اجاره) باشگاه ورزشی

خیابان باهنر نرسیده به تقاطع میدان خشکبار

یکسال شمسی

200،000،000 ریال

15،000،000 ریال

 

 

 

 

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده(مندرج در جدول فوق) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/23

نوبت چاپ دوم: 98/02/30

تیزپاز نیاری-شهردار بناب

829 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در آگهی ها
کد خبر: 1813

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید