امروز: سه شنبه 21 آذر 1396 برابر با 12 دسامبر 2017

موضوعات داغ
معاونت شهرسازی

معاونت شهرسازی (4)

 

شنبه, 20 خرداد 1396

واحد تخلفات ساختمانی

صدور اخطاریه کتبی و توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز 87 مورد- توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز توسط بتن نیوجرسی و پلمپ 21 مورد - اعاده به وضع سابق پی کنی ها و موارد دیگر 4 مورد- فک پلمپ سازه ها غیر مجاز ومعرفی به مراجع قضایی 2 مورد تشکیل پرونده و معرفی به کمیسیون ماده صد 10 مورد- جمع آوری مصالح پایکار 3 مورد - اجرای ماده 45-

واحد GIS

1- جانمایی بالغ بر 33 قطعه جدید بر روی نقشه پایه -2-  پاسخدهی به واحد شهرسازی نسبت به شناسایی شماره پرونده و موقعیت املاک مراجعین 122 مورد 3- تهیه نقشه معابر- 4- بازدید محلی و تعیین سال احداث بالغ بر 23 مورد 5- همکاری با واحد تخلفات در موقعیت یابی و تسریع اقدامات پرونده بالغ بر 13 پرونده

واحد نقشه برداری

1- برداشت و ممیزی املاک واقع در خط پروژه و اعلام مقداراصابتی و باقیمانده 25 مورد 2- مطالعه و توپوگرافی مسیر جهت اصلاح یا اجرای جداول همراه با پروفیلهای طولی 10 مورد 3- شیب بندی معابر و محلات شهر جهت هدایت آبهای سطحی 10 مورد. 4- پیاده سازی خط پروژه مسیر و کد گذاری مسیر جداول و کد مسیر 15 مورد. 5- اعلام بر کف برای احداث ساختمان 11 مورد.

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396

واحد تخلفات ساختمانی

1-صدور اخطاریه کتبی و توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز 200مورد 2- پلمپ عملیات ساختمانی غیر مجاز در سطح حوزه 32 مورد 3- تشکیل پرونده جهت معرفی به کمیسیون ماده صد 57 مورد 4- فک پلمپ و مراجعه به مراجع ذیصلاح 2 مورد 5- جمع آوری مصالح پایکار در سطح حوزه 11 مورد 6- دپوی پی کنی در سطح حوزه 12 مورد 7- صدور اخطاریه کتبی ماده 45 5 مورد 8- استفاده از بتن نیوجرسی 37 مورد 9- اجرای ماده 45 ، 4 مورد

گروه نقشه برداری

1- برداشت و ممیزی املاک واقع در خط پروژه و اعلام مقدار اصابت و باقیمانده 61 مورد 2- مطالعه و توپوگرافی مسیر جهت اصلاح یا اجرای جداول همراه با پروفیل های طولی 22 مورد 3- شیب بندی معابر و محلات شهر جهت هدایت آبهای سطحی 20 مورد  4- پیاده سازی خط پروژه مسیر و کد گذاری مسیر جداول و کد مسیر 23 مورد 5- اعلام بر کف برای احداث ساختمان 26 مورد

واحد GIs

1- جانمایی بالغ بر 25 قطعه جدید بر روی نقشه پایه 2- پاسخ دهی به واحد شهرسازی نسبت به شناسایی شماره پرونده و موقعیت املاک مراجعین 102 مورد 3- چاپ نقشه ها به تفکیک بلوکهای محلی کل شهر و ارائه به مأمور خدمات جهت ترسیم نقشه معابر(شروع تهیه نقشهمعابر و مبلمان شهری) 4- بازدید محلی و تعیین سال احداث بالغ بر 23 مورد 5- همکاری با واحد تخلفات در موقعیت یابی و تسریع اقدامات پرونده بالغ بر 15 پرونده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت