امروز: پنج شنبه 27 مهر 1396 برابر با 19 اکتبر 2017

موضوعات داغ
معاونت شهرسازی

معاونت شهرسازی (4)

علیرضا علی اصغری سرپرست معاونت شهرسازی

شنبه, 20 خرداد 1396

واحد تخلفات ساختمانی

صدور اخطاریه کتبی و توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز 87 مورد- توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز توسط بتن نیوجرسی و پلمپ 21 مورد - اعاده به وضع سابق پی کنی ها و موارد دیگر 4 مورد- فک پلمپ سازه ها غیر مجاز ومعرفی به مراجع قضایی 2 مورد تشکیل پرونده و معرفی به کمیسیون ماده صد 10 مورد- جمع آوری مصالح پایکار 3 مورد - اجرای ماده 45-

واحد GIS

1- جانمایی بالغ بر 33 قطعه جدید بر روی نقشه پایه -2-  پاسخدهی به واحد شهرسازی نسبت به شناسایی شماره پرونده و موقعیت املاک مراجعین 122 مورد 3- تهیه نقشه معابر- 4- بازدید محلی و تعیین سال احداث بالغ بر 23 مورد 5- همکاری با واحد تخلفات در موقعیت یابی و تسریع اقدامات پرونده بالغ بر 13 پرونده

واحد نقشه برداری

1- برداشت و ممیزی املاک واقع در خط پروژه و اعلام مقداراصابتی و باقیمانده 25 مورد 2- مطالعه و توپوگرافی مسیر جهت اصلاح یا اجرای جداول همراه با پروفیلهای طولی 10 مورد 3- شیب بندی معابر و محلات شهر جهت هدایت آبهای سطحی 10 مورد. 4- پیاده سازی خط پروژه مسیر و کد گذاری مسیر جداول و کد مسیر 15 مورد. 5- اعلام بر کف برای احداث ساختمان 11 مورد.

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396

واحد تخلفات ساختمانی

1-صدور اخطاریه کتبی و توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز 200مورد 2- پلمپ عملیات ساختمانی غیر مجاز در سطح حوزه 32 مورد 3- تشکیل پرونده جهت معرفی به کمیسیون ماده صد 57 مورد 4- فک پلمپ و مراجعه به مراجع ذیصلاح 2 مورد 5- جمع آوری مصالح پایکار در سطح حوزه 11 مورد 6- دپوی پی کنی در سطح حوزه 12 مورد 7- صدور اخطاریه کتبی ماده 45 5 مورد 8- استفاده از بتن نیوجرسی 37 مورد 9- اجرای ماده 45 ، 4 مورد

گروه نقشه برداری

1- برداشت و ممیزی املاک واقع در خط پروژه و اعلام مقدار اصابت و باقیمانده 61 مورد 2- مطالعه و توپوگرافی مسیر جهت اصلاح یا اجرای جداول همراه با پروفیل های طولی 22 مورد 3- شیب بندی معابر و محلات شهر جهت هدایت آبهای سطحی 20 مورد  4- پیاده سازی خط پروژه مسیر و کد گذاری مسیر جداول و کد مسیر 23 مورد 5- اعلام بر کف برای احداث ساختمان 26 مورد

واحد GIs

1- جانمایی بالغ بر 25 قطعه جدید بر روی نقشه پایه 2- پاسخ دهی به واحد شهرسازی نسبت به شناسایی شماره پرونده و موقعیت املاک مراجعین 102 مورد 3- چاپ نقشه ها به تفکیک بلوکهای محلی کل شهر و ارائه به مأمور خدمات جهت ترسیم نقشه معابر(شروع تهیه نقشهمعابر و مبلمان شهری) 4- بازدید محلی و تعیین سال احداث بالغ بر 23 مورد 5- همکاری با واحد تخلفات در موقعیت یابی و تسریع اقدامات پرونده بالغ بر 15 پرونده

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت