امروز: جمعه 25 خرداد 1403 برابر با 14 جون 2024

مسئول دفتر/ شهردار

صابر غفاریان راد مسئول دفتر شهردار

 

 

شرح وظایف:

 

  1. -    تنظیم برنامه ملاقات شهردار و راهنمائی و ترتیب ملاقات مراجعین.
  2. اعلام دستورات اینجانب به اشخاص و موسسات ذیربط و ادارات تابعه شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور تا حصول نتیجه.
  3. انجام امور ارتباطی شهردار.
  4. مرتب نمودن نامه هایی که شهردار باید مطالعه و ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها به واحد اداری جهت ثبت و ارجاع به واحدهای تابعه.
  5. تنظیم اوقات کمیسیونهای که در دفتر شهردار تشکیل می شود.
  6. یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل کنفرانسها، جلسات، آمادهنمودن سوابق ، پرونده های مربوطه به کمیسیونها و جلسات اداری برای ابلاغ و مطالعه قبلی شهردار.
  7. گزارش مطالب مهم روزانه به شهردار.
  8. تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی.
  9. راهنمائی و در صورت لزوم فراهم آوردن وسائل و تسهیل و یا اعزام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان.
  10. سایر دستوراتیکه از سوی مسئول مافوق در حدود وظایف و مسئولیتها ارجاع میگردد.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید