امروز: دوشنبه 03 ارديبهشت 1403 برابر با 22 آوریل 2024

وظایف شهرداری

وظايف شهرداري

ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود

 تنظيف و نگاه داري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه 

تبصره ۱ : اشغال وسد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر بدون اجازه شهرداري ممنوع است و شهرداري موظف است جلو گيري نمايد و چنانچه مرتكبين با اخطار شهرداري فورا اقدام به آزاد كردن معبر ننمايند شهرداري حق دارد موجبات وسايل سد معبر را به هر حالت كه باشد جمع آوري نمايد 
تبصره ۲: شهرداري موظف است در حفظ معابر و ميدانها و پارك هاي عمومي و انهار و مجاري فاضلاب مراقبت نمايد كه مورد تصرف و تجاوز واقع نگردد و چانچه معابر و پارك هاي مزبور و انهار و مجاري فاضلاب مو رد تجاوز و يا تصرف واقع شود جلوگيري نمايد
۳. عيين نرخ اجناس مورد احتياج عموم از قبيل خوار بار، پوشاك ،برق، آب، كرايه وسايل نقليه ، حق الزحمه و كار مزد و آنچه به نظر شهرداري از لحاظ احتياجات عمومي محتاج نرخ گذاري باشد و تعقيب متخلفين و نظارت در نصب برگه قيمت به روي اجناس و اتخاذ تدابير لازم براي ارزاني و فراواني خوار بار عمومي و جلو گيري از توليد و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها
۴. مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و حومه و اجراي مقررات بهداشتي از طرف كسبه و مردم و نظارت در تطبيق وضع دكاكين و مغازه ها و فوشگاه ها و اماكن عمومي با قوائد بهداشتي و تشريك مساعي با سازمانهاي بهداشتي 
۵. جلو گيري از گدايي و جمع آوري متكديان و اعزام آنها به سازمانهاي اردوي كار و جمع آوري و نگاه داري اطفال سر راهي
۶. تاسيس موسسات بهداشتي و تعاون فرهنگي مانند نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي اكابر و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات و امكانات موجود و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني ،شهرداري در اين موارد با تصويب انجمن شهر مي تواند اراضي و ابنيه متعلق به خود را چنانچه مورد نياز سازمانهاي شهرداري نباشد با حفظ حق مالكيت مجانا يا با شرايط معيني به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مزبور بگذارد 
۷. حفظ و اداره كردند دارايي منقول و غير منقول شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص علي شهرداري 
۸. بر آورد و تنظيم بو دجه و متمم بودجه و اصلاح بود جه و تاريخ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراء ‌آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني در شهرستانها به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود 
۹. انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه شهرداري 
تبصره ۱- در تهران و شهرداريهاي درجه اول براي معاملاتي كه از ۵۰۰هزار ريال تجاوز نمي كند و در ساير شهرداريها در معاملات تا ۱۰۰هزار ريال موافقت ناظر انجم شهر كافي است.
تبصره ۲-در معاملات مربوط به خريد فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از ۷۰۰هزار ريال و در شهرداريهاي درجه اول از ۲۰۰ هزار ريال و در ساير شهرداريها از ۵۰ هزار ريال متجاوز باشد رعايت مقررات آيين نامه معاملات دولتي مربوط به مناقصه و مزايده الزامي است 
تبصره ۳ – شهرداري مي تواند كارهايي را كه انجمن شهر مقتضي بداند بطور اماني انجام دهد 
۱۰.اهداء و قبول اعانات و هدايا بنام شهر و همچنين دادن مدالها و نشانهاي شهر با تصويب انجمن شهر 
۱۱. نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها 
۱۲. تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات 
۱۳. ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امورآنها 
۱۴. اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوار هاي شكسته و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و جلوي اطاقهاي ساختمانهاي مجاور و معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از نصب ناودانهاي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشد.
۱۵. جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و موسسات بهداشتي و دام پزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلاء به امراض ساريه و جمع آوري حيوانات بلا صاحب و دفع حيوانات مريض و مضر و ولگرد و ممانعت از چراء و گردش چهارپايان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات
۱۶. تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحيح اصناف و پبيشه وران
۱۷. تهيه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجراي آن با رعايت تشرفات مربوطه.
۱۸. ايجاد وتعيين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و ميوه و تره بار و ساير مايحتاج عمومي و تعيين محل هاي مخصوص توقف وسائط نقليه
۱۹. تنظيم و اجراء مقررات و آيين نامه هاي لازم براي فراواني و مرغوبيت و ارزاني گوشت ونان
۲۰. جلوگيري از ايجاد و افتتاح و دائر نگهداشتن كارگاهها و دكانها و مراكزي كه با ايجاد سر و صدا يا توليد و عفونت و دود يا جلب و تجمع حشرات و جانوران موذي مزاحم مردم مي شوند تخريب كوره هاي فخاري و خزينه گرمابه ها و امثال آن و تعطيل اصطبل چهارپايان در شهر و حومه در مورد تعطيل كارگاه هاي موجود با موافقت وزارت كار اقدام شود
۲۱. احداث بناها و ساختمانهاي مورد تياز از قبيل رخت شور خانه ها ، مستراح ، گرمابه ،كشتارگاه ، گورستان ، ميدان ، باغ كودكان و احداث و تعيين تالارها و محل هاي مخصوص برگزاري مجالس و مراسم ترحيم و ساختمانهاي خانه هاي ارزان قيمت جهت اشخاص بي بضاعت ساكنين شهر و نظاير آن در حدود مقدورات مالي 
تبصره : مالكيني كه مبادرت به ساختمانهاي مستغللات يا محل كسب مي نماييند بايد به تعداد و ترتيبي كه شهرداري در نقشه و پروانه ساختماني تعيين مي كند مستراح كافي براي رفع احتياج ساكنين و مراجعين محل بسازند و همچنين بايد پاركينگ مناسب براي وسائط نقليه طبق نظر شهرداري احداث نماييند
۲۲. تشريك مساعي با فرهنگ و حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمانهاي شهر و تعيين طبقات ساختمانها و تناسب ارتفع بناها با عرض معابر و تعيين مصالح نما سازي ضمن پروانه ساختماني و جلوگيري از ساختمانهاي بدون پروانه و مخالف مشخصات تعيين شده در پروانه ساختمان ونقشه شهرداري و تخريب آن و تخصيص قسمت هاي مختلف شهرو مناطق مسكوني و تجارتي و صنعتي و غيره و تدوين آيين نامه و نظامات لازم براي اين كار 
۲۳. اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها 
۲۴. صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شود
۲۵. ساختن خيابانها و ميدانها و كف سازي سواره روهاي معابر و ساختن جدول اطراف نهرها از سنگ يا آسفالت و امثال آن به عهده شهرداري است لكن كف سازي معابري كه عرض آن با پياده روها از هفت متر كمتر است همچنين كف سازي پياده رو ها در معبري كه پياده رو دارند به دستور و با مصالح كه شهرداري تعيين خواهد نمود به عهده مالكين منازل و مستغلات و اراضي مجاور مي باشد در صورت امتناع مالكين مجاور پياده روها از اجراي دستور شهرداري در كف سازي سهمي خود و مالكين اطراف و معابر كمتر از هفت متر عرض تا يك ماه از اخطار شهرداري. شهرداري مي تواند مستقيما اقدام نموده هزينه آن را به اضافه ۱۰ درصد از مالكين ممتنع مطالبه و دريافت نمايد .
تبصره : در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف سازي سواره رو مي شود ساختمان پياده روهاي آن خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور نمايندگان قانوني آنها اجباري است.
۲۶. پيشنهاد به انجمن شهر براي برقراري يا الغاء عوارض و همچنين تغيير نوع و ميزان آن و تعيين جريمه براي مستنكفين و تخصيص پاداش براي مؤديان خوش حساب كه عوارض خود را زودتر يا در موقع مقرر مي پردازند
تبصره ۱: پاداش مقرر براي مؤديان عوارض از طريق كسر كردن از اصل عوارض معمول خواهد شد
تبصره ۲ : كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معييني حمل مي شود از پرداخت هرگونه عوارض شهرداريهاي عرض راه معاف مي باشند.
تبصره۳ : آيين نامه هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري از مستنكفين از طرف شهرداري تنظيم و پس از تصويب وزارتين كشور و داد گستري به موقع اجراء گذارده مي شوند.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید