احمد شریفی مسئول GIS شهرداری عملکرد شش ماهه واحد GIS را به شرح زیر توصیف کرد.

پنج شنبه, 15 آبان 1393 13:48 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

1.تعیین سال احداث به صورت بازدید محلی واستفاده ازنقشه های لایه ای سالیانه (200فقره)

2.تعیین کدنوسازی جهت صدور پروانه واستعلامات واعمال تغییرات پرونده های مذکور در نقشهپایه به صورت کارروزمره (555فقره)

3.طراحی وتصویب فرم سال احداث وجوابیه منابع طبیعی

4.وروداطلاعات نقشه طرح تفصیلی به نقشه  GIS

5.تهیه نقشه تاسیسات وتجهیزات شهرداری با برداشت محلی بادستگاهGPS درمحیط GIS (موقعیت ترانس های برق .موقعیت چاههای شهرداری .مسیر لوله های آب .مسیر کابل های برق و...)

6.تشکیل پرونده های واحد املاک وارسال به قیمت گذاری به صورت روزمره

7.کد گذاری پرونده های املاک شهرداری واقع در شهرک ولیعصر(عج) وتشکیل پرونده وورود اطلاعات آن به نقشهGIS

8.اعمال تفکیکات ارجاء شده به صورت رسمی وغیر رسمی درنقشه GIS (املاک جنب گلخانه شهرداری –املاک واقع در خیابان شهید نویدی – قطعات پشت استادیوم شهید بهشتی – قطعات رنجبر و...)

9.تکمیل وبه روز رسانی وآماده سازی نقشه پایهGIS جهت لینک باسیستم های شهرسازی ونوسازی وارائه آن به شرکت ایران سیستم سال 93.

10.همکاری با واحد اجرائیات جهت موقعیت یابی املاک دارای پرونده ماده صد وتسلیم اخطاریه های واحد اجرائیات

11.طراحی وفیلدبندی درختان شهری طی گفتگوهایی با مسئول فضای سبز

12.وارد کردن آدرس های جدیددرنقشه GIS شهرداری

13.ایجاد لایه سه محدوده قانونی شهر الف.محدوده خدمات شهری .ب.محدوده حوزه استحفاظی .ج.حریم شهرستان

14.شروع چاپ نقشه های راهنمایی کننده جهت پخش فیش های اصناف ونوسازی

15.تشکیل پرونده وکد گذاری برای پرونده های ماده صد ارائه شده ازطرف کارشناس تخلفات  

1884 بازدید آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 30 آذر 1393 03:46
مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وب سایت: smartaddons.com

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید