امروز: پنج شنبه 06 مهر 1402 برابر با 28 سبتامبر 2023

بایگانی (1560)

بایگانی

برزگرجلالی – شهردار بناب

پروژه بناب کارت بزودی اجرایی می شود .

اقدام در جهت اجرایی سازی طرح شهروند الکترونیکی توسط شهرداریها در شهرها،از جمله مقولههایی است که مدتهاست گوشه ای از مباحث مدیریت شهری رابه خود اختصاص داده و مدیران فعال

در حوزه های شهری را بر این وا داشته تا اجرایی سازی این طرح رادر سیاست کاری خویش قراردهند . برهمین اساس جهت اطلاع از چند و چون اقدامات انجام یافته در خصوص این پروژه درسطح شهر بناب توسط شهرداری و اینکه اصلاً کاری صورت گرفته یا نه ، مصمم شدیم پای صحبتهای شهردار محترم بناب، آقای برزگر جلالی بنشینیم و حرفهایشان را در این خصوص بشنویم

ایشان ابتدا در طی توضیحی درخصوص چیستی و چرایی شهروند الکترونیک بیان داشتند :همانطوریکه مطلع هستیم حضور فضاهای مجازی و اینترنتی در زندگی بشر امروزین و تأثیرات آندر تسریع امور روزانه امریست روشن و امروزه در سطح دنیا قسمت عظیمی از کارها،از اینطریق صورت می گیرد که ما نیز در کشورمان شاهد جرای قسمتی از آن در اقدامات بانکی ،فراخوانهای دولتی و ثبت اطلاعات ملی و مردمی در سطوح مختلف هستیم که در همین راستا ،شهرداریها به عنوان بزرگترین نهادهای شهری که بیشترین مخاطب رادر بین شهروندان به خصوصاختصاص داده اند، در تلاش است از این قافله پیشرفت و تکنولوژی عقب نماند بر همین اساسالکترونیکی سازی خدمات توسط شهرداریهای کلانشهرها در شکلهای متفاوت شروع شده و کم وبیشدر حال اجرا می باشد، در شهرداری بناب نیز هم اکنون تلاش بر این است پروژه شهروندالکترونیک را در قالب طرح «بناب کارت» شامل اجرای پارکومتر ( برای حذف تصدیگری درپارکبانی سطح شهر و ارائه خدمات پارک خودرویی در محلهای تعریف شده در کنار خیابانها بهصورت الکترونیکی ) با قابلیت توسعه و نصب آن بر روی تاکسی ها ، اتوبوس ها،کارت های شتاببانکی و کیف پول خرد اجرایی نماید.

برزگرجلالی در ادامه سخنان خود افزودند : ما پس از برگزاری جلسات متناوب با کارشناساندست اندرکار در این طرح و صاحبان تجربه و فن در عرصه فناوری و مجریان پروژه های شهروندالکترونیکی ، با طرح لایحه ای خواستار اجرایی سازی طرح بناب کارت از شورای محترم اسلامیشهر شدیم که موضوع طی بند 8 صورت جلسه مورخه 26/12/92 به تصویب رسیده و هم اکنون اگهیفراخوان عمومی  مشارکت و سرمایه گذاری در این طرح جهت جذب سرمایه گذار منتشر شده کهمتقاضیان محترم فرصت دارند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 24/2/93 دراین طرحمشارکت فرمایند.

شهردار بناب در خاتمه گفته های خویش، باذکر این نکته که : با راه اندازی پروژه بنابکارت قسمت عظیمی از اقدامات بانکی شهروندان در حوزه شهری حل خواهد شد، بیان داشت :

تأمین رفاه و آسایش عمومی وظیفه ماست و شهروندان محترم این حق را دارند که بهترین شهررا داشته باشند که هدف ما نیز در شهرداری بناب: ساختن شهری است در شأن مردم شریفبناب،که شایسته بهترین ها هستند

                                                        

روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب

برزگرجلالی – شهردار بناب انتظار دارم همشهریان عزیز ضمن همکاری تنگاتنگ با عوامل زحمت کش شهرداری، بناب را به زیباترین شهر استان تبدیل سازند.

برزگرجلالی شهردار بناب با بیان این نکته که اهالی محترم بناب مردمی خردمند، تلاشگر، و مشارکت پذیر هستند گفت: از اولین روزی که قرار بر این شد مسئولیت خدمت گذاری به مردم شریف بناب به اینجانب واگذار گردد ، با شناختی که از روح معنویت گرا و روان پاک و زیبا اندیش اهالی داشتم تصمیم گرفتم تغییر سیمای شهری و تعالی زیبایی ظاهری آن را در اولویت کاری خویش در شهرداری بناب قراردهم . به اعتقاد اینجانب وضعیت فعلی ظاهر بناب از لحاظ زیبایی بصری نه تنها آرام بخش نمی باشدبلکه شایسته مردم با شعور این شهر نیز نیست و می بایستی اقدامات اساسی با حذف عوامل زاید و موانع خطرآفرین و نامناسب صورت گیرد بر همین اساس با تلاشهای شبانه روزی معاونت های محترم خدمات شهری و عمرانی با مشارکت شما شهروندان فهیم امر ساماندهی و فضا آرایی سطح شهر را شروع کردیم و توانستیم ورودیهای آن را به وضعیتی مطلوب برسانیم که جا دارد از اصناف محترم خصوصاً صنف کباب پزان شهر که در برداشتن تنورها و دیگر موانعی که در معابر عمومی چیده بودند و با زیبایی ظاهری متناسب نبود با عوامل این شهرداری همکاری نمودند قدردانی نمایم و انتظار دارم بقیه همشهریان عزیز نیز ضمن همکاری تنگاتنگ باعوامل زحمت کش این شهرداری ، بناب را به زیباترین شهراستان تبدیل سازند

جایگاه CNG شهرداری بناب واقع در کمربندی شهید چمران برای مدت یک سال به اجاره واگذار گردید.

به دنبال انتشار آگهی مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG شهرداری بناب به بخش خصوصی ، در اولین اقدم ساماندهی مدیریت شهری و بهره برداری بهینه از بعضی تأسیسات شهری متعلق به شهرداری، این جایگاه برابر قوانین و مقررات مالی شهرداریها و شرایط مندرج در آگهی مزایده منتشره، از بین شرکت کنندگان به آقای حسین احدزاده با اجاره بهای ماهانه 180.000.000 ریال برای مدت یک سال واگذار گردید.

 مسعود برزگرجلالی شهردار بناب با اعلام مطلب بالا در ادامه افزود: برای روان سازی و ساماندهی امر خدمات رسانی در دیگر مجموعه های شهرداری، شامل پارکینگ طبقاتی مجتمع تجازی الغدیر و مغازه های مجتمع تجاری خدماتی بلور ، تصمیم داریم اقدامات واگذاری اجاره ای این دو مجموعه را نیز اجرایی سازیم که از متقاضیان عزیز دعوت می کنیم برابر آگهی مزایده منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در فرصتی که باقیمانده جهت دریافت اسنادو مدارک مورد نیاز به مدیریت مالی شهرداری مراجعه فرمایند   

مدیریت روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب

برزگرجلالی شهردار بناب خبرداد:

نخستین جشنواره انتخاب شهروند نمونه در حوزه فضای سبز برگزار می شود.

جلب مشارکت عمومی و مردم نهاد برای توسعه فضاهای سبز در محیط های شهری ، از جمله حرکتهایی است که می تواند در حفظ و نگهداری این فضاها و گسترش آن به دست خود شهروندان محترم ، تأثیرات بسزایی داشته باشد . مسعود برزگرجلالی – شهردار بناب با بیان مطلب بالا در  ادامه گفته های خویش افزود : جایگاه فضاهای سبز در زیباسازی محیط شهری و تأثیرات آن در پاکسازی و دفع آلاینده های صنعتی بر هیچ شهروندی پوشیده نیست و افزایش سرانه آن یکی از مهمترین اهداف شهرداریها بوده و می بایستی میزان استانداردتعریف شده برای هر انسان شهرنشین در ایجاد فضای سبز توسط این سازمانها مد نظر قرار گیرد که ما امروز با اعتقاد بر قدرت مشارکت عمومی در رسیدن به اهداف متعالی در اقدامات شهروندی و قدردانی از همشهریان عزیزی که به انحاء گوناگون بی هیچ چشمداشتی ، به صورت خودجوش و علاقمندانه ، گامی مفید و موثر را در جهت توسعه شهر خویش برمی دارند، برآن شده ایم در گام اول ، از شهروندان شریفی که در شش ماهه اول سال 93 زیباترین فضای سبز را در مقابل مغازه ، محیط کار( کارخانه، شرکت ،اداره) حیاط منزل، مقابل  حیاط خویش به وجود آورند در جشنواره ای تحت عنوان : نخستین جشنواره شهروند نمونه در حوزه فضای سبزبا اهداء جوایزی نفیس و ارزشمند از نفرات اول تا سوم تجلیل بعمل آوریم . فلذا انتظار داریم همشهریان گرامی در برگزار شدن هرچه باشکوه تر این جشنواره و ایجاد حیات سبز شهر خویش گام بردارند.

          روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب

 شهردار بناب در گفتگو با خبرنگاران گفت: نامگذاری سال جدید بنام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط مقام معظم رهبری ، اولین قدمی بود که در نخستین ثانیه های سال 93 برای توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور در سطح کلان و برنامه ریزی شده برداشته شد.

وی افزود: بایستی به مقوله اقتصاد و فرهنگ به صورت ویژه پرداخته شود و مسیر حرکت آن برای رسیدن به اهداف متعالی هموار گردد و پارامترهای اقتصاد و فرهنگ ایرانی و اسلامی در تمام سطوح جامعه نهادینه گردد.

شهردار بناب خاطر نشان کرد: نظر به اینکه اقدام درجهت اقتصاد شهری و فرهنگ شهروندی از اهداف اصلی شهرداریهاست و می بایست به مقوله فرهنگ شهروندی و توسعه اقتصادی بصورتی ویژه پرداخته شود که مطابق این نگرش ضروری است با در نظر گرفتن خواسته های بومی در کنار فعالیت های اقتصادی به اصل فرهنگ و تأثیر آن در زندگی روزمره اهالی هر منطقه پرداخت و سعی نمود در پردازش ها، خواسته های اقشار مختلف انسانی را در سنین و جنسیت های متفاوت در نظر گرفت که ما بر همین اساس نخستین قدمی که برای اجرایی سازی فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص موضوع اقتصاد و فرهنگ در سال 93 ، برداشته ایم آماده سازی مجموعه اقتصادی ، اجتماعی ، تفریحی و فرهنگی آنالار ویژه بانوان شهرستان توسط شهرداری بناب می باشد.

برزگر جلالی ادامه داد: به یقین راه اندازی این مرکز عاملی خواهد شد برای شروع مشارکتهای جامع بانوان شهرستان و جذب توانمندیهای ایشان در شاخصه های اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و دینی که هم اکنون آماده سازی این مجموعه در محل غرفه های پشت جایگاه CNG واقع در کمربندی شهید چمران درحال انجام است که امیدواریم به زودی شاهد راه اندازی این مرکز برای فراهم سازی زمینه های مناسب فعالیتی بانوان در سطح شهرستان باشیم

 
 
 

مسعود برزگر جلالی، شهردار بناب در جلسه مشترک کمیته طراحی و زیباسازی شهرداری با اعضای انجمن هنرهای تجسمی شهرستان از زیباسازی شهر بناب توسط هنرمندان بنابی خبر داد.

به گزارش بناب نیوز، شهردار بناب قبل از ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک این کمیته با انجمن هنرهای تجسمی بناب با اشاره به نقش هنر در زندگی شهری از تشکیل کمیته طراحی و زیباسازی در شهرداری بناب خبر داده و از تلاش ها در جهت ارتباط تنگاتنگ این کمیته با هنرمندان و اعضای انجمن هنرهای تجسمی خبر داد.

مسعود برزگر جلالی در ادامه با اشاره به رسالت هنرمندان در قبال زیباسازی شهر خواستار انعکاس نازیبایی های موجود در شهر به این کمیته و سپس خلق زیبایی ها و ارائه طرح های هنری جدید شد.

در ادامه این جلسه نیز مهندس وقاری دبیر کمیته زیباسازی شهرداری بناب با توضیحاتی روند شکل گیری تصمیمات در خصوص زیباسازی شهر را در کمیته های تخصصی تشریح نموده و از دعوت هنرمندان این انجمن در جلسات آتی کمیته خبر داد.

در انتهای این جلسه نیز، استاد جعفر آذررخش رئیس انجمن هنرهای تجسمی شهرستان با تشکر از شهرداری محترم در جهت ارج نهادن به نظرات هنرمندان از آمادگی هنرمندان این انجمن در جهت کمک به زیباسازی شهر خبر داد.

رئیس شورای اسلامی شهر بناب از تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری بناب در آینده نزدیک خبر داد و گفت:با تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری بناب، این باشگاه علاوه بر فوتبال در سایر رشته های ورزشی نیز فعالیت خواهد کرد.

رسول رهبرفام ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات رشته فوتبال در بناب از رأی قاطع تمام اعضای شورای شهر برای تأسیس این باشگاه خبر داد و اظهار کرد: تأسیس این باشگاه آرزوی چندین ساله بنده بوده که در نهایت با عنایت اعضای شورا تحقق یافت.
وی افزود: با تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی شهرداری بناب، این باشگاه علاوه بر فوتبال در سایر رشته های ورزشی نیز فعالیت خواهد کرد.
داور ملی فوتبال کشورمان توجه به بعد همگانی و قهرمانی در ورزش را جزو کارهای اولویت دار باشگاه شهرداری اعلام و اظهارکرد: رویکرد و همدلی ک در شورا و شهرداری و سایر مسئولین شهرستان وجود دارد، تاکنون این همدلی در آنها وجود نداشت بنابراین امیدواریم این وحدت و همدلی به تمام بخش‌های جامعه نیز تسری یابد.
شهردار بناب نیز در این نشست از آمادگی شهرداری برای حمایت همه جانبه از جامعه ورزش شهرستان خبرداد و گفت: با وجود اینکه وسعت شهرستان از لحاظ جغرافیایی کوچک‌ترین شهرستان است, ولی دلهای بزرگی دراین شهرستان وجود دارد.
مسعود برزگرجلالی افزود: شهرستان بناب به لحاظ داشتن ظرفیت‌های بالا می تواند با مرکز استان نیز رقابت کند.

 مسعود برزگر جلالی بعد از ظهر امروز در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی امور اجرایی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی شهرستان بناب با اشاره به معضل حاشیه‌نشینی در بناب اظهار کرد: ‌احساس می‌کنم بی‌قانونی بر شهر بناب حاکم است.

وی با بیان اینکه در ادارات این شهرستان نیز این بی‌قانونی حاکم شده است، افزود: یک رکن این بی‌قانونی نیز خود شورا و شهرداری است و خود را جدا از بی‌قانونی نمی‌بینم.

وی ابا بیان اینکه در ‌بحث ساخت و سازهای غیرمجاز علاوه بر حاشیه شهر در داخل شهر نیز این ساخت و ساز بی‌رویه و غیرقانونی حاکم است، گفت: در این خصوص تمام عوامل دخیل هستند و خود شهرداری زیربنای این تخلف شده است.‌

شهردار بناب تصریح کرد: متأسفانه نهادهای نظارتی نیز با موارد تخلف برخورد نکرده‌اند و گله‌مندی بنده از فرمانداری است که در گذشته چرا با اینگونه موارد برخورد نشد.

برزگر جلالی همچنین با تأکید بر اینکه ارائه خدمات و تسهیل امور مردم از جمله وظایف اصلی شهرداری است، گفت: در کنار ارائه خدمات، برخورد با متخلفان نیز جزو وظایف این شهرداری است.

وی با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 100 در این شهرستان یادآور شد: در گذشته در این شهر کارهای غیرقانونی صورت گرفته که این مشکل را در قالب کمیسیون ماده 100 حل کرده‌اند و شورا و شهرداری نیز طوری برخورد کرده‌اند که مردم را به سمت ماده 100 تشویق و هدایت کرده‌اند.

شهردار بناب خاطرنشان کرد: هیچ عزم ملی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان وجود ندارد.

به گفته وی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 80 هزار واحد مسکونی غیرمجاز تنها در شهر تبریز احداث شده است.

برزگر جلالی با ارائه گزارشی از روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز طی دو ماه گذشته در این شهرستان گفت: با تلاش شبانه روزی همکاران توانستیم آهنگ سرعت ساخت و سازهای غیرمجاز را در منطقه کاهش دهیم.

مسعود برزگر جلالی شهردار بناب:

زنان شاغل در شهرداری بناب ، زنانی عفیف ، پاکدامن و محجبه هستند.

مسعود برزگرجلالی شهردار بناب در جریان  مراسمی که به مناسبت روز زن و گرامیداشت میلاد مسعود حضرت زهرا (س)  و امام خمینی(ره)هم زمان با تمام نقاط کشور ، در جهت تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری بناب، در محل دفتر شهردار ترتیب یافته بود،ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت زهرا(س) و امام خمینی (ره) و مناسبتهای روز زن و روز مادر، با بیان این نکته که ، شما خواهران محترم شاغل در شهرداری بناب ، زنانی عفیف ، پاکدامن و محجبه هستید و به حضور همکارانی پاک و متعهد مثل شما در بدنه این سازمان افتخار می کنم ، در ادامه سخنان خود خاطر نشان ساخت: شما خواهران محترم می بایستی در زندگی خود حضرت زهرا(س) را به عنوان کسی که همسری ولایت را به عهده داشت و حضرت امیرالمومنین به وجود پربرکت او همیشه افتخار می کرد ، مورد الگو قرار دهید و برای شریک زندگی تان همسری خوب و برای فرزندانتان مادری مهربان باشید. برزگرجلالی با اشاره به آسیب های موجود در فعالیت های بانوان و تلاشهای مداوم خانم سیما شفایی یکی از اعضای فعال شورای محترم اسلامی شهر بناب در توسعه جنبه های مشارکتی زنان شهرستان،در ادامه افزود : خانم شفایی می تواند در جامعه زنان استان ، به عنوان زنی نمونه مطرح شود، ایشان شخصی هستند که با فعالیت در خانه مهر، مادر بودن را تکثیر می کنند و بچه هایی که در آن خانه هستند به ایشان از دید یک مادر مهربان و دلسوز می نگرند که امیدواریم خانم شفایی برای شما خواهران محترم شاغل در شهرداری بناب نیز پشتوانه ای خوب، مفید و موثر در حل مشکلات تان باشند در ادامه این مراسم سرکارخانم شفایی نیز به تبریک این روز مقدس پرداخته و از لطف و عنایت شهردار محترم بابت توجه ویژه شان به امور زنان شهرستان قدردانی نمودند،بدنبال گفته های خانم شفایی،آقایان رهبرفام رئیس شورای اسلامی شهر و برزگران رئیس شورای اسلامی شهرستان بناب نیز به تبریک این روزپرداخته و از این اقدام خیر و خدا پسندانه شهردار محترم قدردانی نمودند در نهایت آقای فردوسی معاون اداری – مالی شهرداری بناب نیز، ضمن گرامی شمردن میلاد حضرت زهرا(س) و ولادت باسعادت رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) بیان داشتند : امیدوارم حجاب و متانت حضرت زهرا (س) الگوی شما خواهران ارجمند که هر تک تک تان نمونه هایی شایسته در این شهرداری هستید مورد توجه واقع گردد و حضور معنوی تان باعث تعالی این سازمان باشد درخاتمه  این مراسم برزگرجلالی شهردار بناب با اهداء لوح تبریک و هدیه ای نقدی به 15 نفر از خواهران شاغل در شهرداری بناب و خانم شفایی عضو محترم شورای اسلامی شهر بناب از خدمات و زحمات ارزنده ایشان قدردانی نمودند

امام علیزاده رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری بناب خبر داد:شهریاران بناب دعوت به همیاری شدند.

بدنبال انتشار مصاحبه خبری مسعود برزگرجلالی – شهردار بناب درخصوص راه اندازی طرح شهریاران بناب به عنوان همیاران فرهیخته شهر و شهرداری ، از نخستین روزهای سال جاری مراحل اجرایی و دعوت به همیاری این طرح توسط مدیریت روابط عمومی و امور فرهنگی این شهرداری شروع شد . امام علیزاده رئیس روابط عمومی و امور فرهنگی شهرداری با بیان خبر بالا گفت : همانطوریکه شهردار محترم قبلاً نیز از طریق جراید و رسانه های خبری اعلام داشته اند این طرح با هدف جذب افتخاری علاقمندان به توسعه و شکوفایی شهر ، صاحبان فکر و اندیشه ، فرهیختگان علمی ، فرهنگی ، هنری، دینی، چهره های برجسته و متنفذ شهری، مدیران سطوح مختلف، اساتید محترم حوزه و دانشگاه ، دبیران و معلمان مختلف آموزشی، دانشجویان رشته های گوناگون تحصیلی ، مهندسین ، ورزشکاران ، معتمدین، پزشکان، کلیه صنوف و همچنین تمامی عزیزان برادر و خواهری که از هر نقطه شهر می توانند یاریگر این شهرداری در شاخصه های خدماتی، عمرانی، فرهنگی ، اجتماعی، ورزشی، باشند اجرایی می شود که از ایشان به عنوان شهریاران نام برده        می شود که در همین راستا از همه بزرگواران چشم انتظار همیاری گرم و صمیمانه داشته و به مهر و ارادت دست تمامی عزیزان را می فشاریم و امیدواریم با همدلی و همفکری یکدیگر فردایی آباد و متعالی را برای شهرمان رقم بزنیم. %ن/93/63 ف/

صفحه111 از112

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید